אתר זה משתמש בעוגיות למטרות שונות, כמפורט במדיניות הפרטיות.

הסכם ההתקשרות

ברוכים הבאים להסכם ההתקשרו‏ת בינינו
מסמך זה, מתחילתו ועד סופו, כולל פסקה זו, מסדיר את ההתקשרות בינינו, חברת דרוביט רייד בע"מ (ח.פ 514746064), הבעלים של המותג "יופרס – uPress" (להלן גם: "החברה", "יופרס", "אנחנו", "אנו", "לנו"), לבינכם – הגורם שמבקש לרכוש את אחד השירותים המוצעים על ידינו (להלן גם: "אתם", "הינכם", "הלקוח")  באתר האינטרנט שלנו: upress.co.il (להלן גם: "אתר האינטרנט"), או בדרך אחרת. להסכם זה מצטרפים לפי העניין ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, מפרטי השירותים המפורטים באתר האינטרנט (כולל תעריפים), כתבי ההזמנה, והסכמים ומסמכים ספציפיים שמלווים שירותים נוספים שניתנים על ידי החברה. להסכם זה מצטרפים לפי העניין ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו  גם המסמכים הבאים: מדיניות פרטיות, נספח "אבטחה, עיבוד, פרטיות", "DPA".

מכיוון שהשפה המשפטית עלולה להיות מבלבלת, סתומה, ומייגעת, השתדלנו להתנסח בצורה פשוטה וישירה.  בנוסף, לצד מרבית הסעיפים הוספנו פסקה בת משפט אחד או מעט יותר (המכונה "על קצה המזלג"), ובה תמצות מינימלי וחלקי של המפורט באותו סעיף. התמצות מיועד להקל על ההתמצאות, אך אינו מחייב מבחינה משפטית, אינו חלק מההסכם עצמו, ואינו יכול להחליף את קריאת הסעיפים עצמם. גם הכותרות נועדו לשם הנוחות בלבד, ואינן מחייבות.

ועדיין, אם אינכם משוכנעים שהבנתם פסקה כלשהי, וכן אם יש לכם ספק אם השירותים מתאימים לדרישות וצרכי העסק שלכם, המנעו מאישור ההסכם, ואל תעשו שימוש בשירותים שלנו. אם תפנו אלינו לכתובת המייל הבא: info@upress.co.il עם השאלות, נשיב כמידת יכולתנו, ואתם תחליטו האם הוראות ההסכם מקובלות עליכם והשירותים שלנו מתאימים לצרכיכם.

תוכן

עליכם להיות הנציג המוסמך של העסק כדי להתקשר איתנו בהסכם זה

השירותים שלנו מיועדים לעסקים וארגונים שונים ובאישורכם הסכם זה הינכם מצהירים כי אתם הנציגים המורשים והמוסמכים של העסק והארגון וכי הינכם בגירים. אם אין מדובר בעסק של יחיד, אלא בתאגיד מכל סוג שהוא – הינכם מצהירים שהוסמכתם כדין על ידי התאגיד להתקשר בהסכם זה. לפי דרישתנו יהא עליכם להציג מסמכים ואישורים, למשל אישור עורך דין או רואה חשבון, לצורך אימות ואישוש כל סוגיה בהקשרים אלו. 

השירותים העיקריים שלנו ולמי ולאיזה מטרות הם מתאימים

יופרס מעניקה שירותי אחסון המיועדים לאתרי אינטרנט (שהינם אתרי תדמית ובלוגים ו/או לחלק התדמיתי של האתר) שבפלטפורמת וורדפרס – WordPress, של עסקים וארגונים שונים. הלקוח המתקשר עם יופרס מקבל למעשה תשתית לאחסון אתר האינטרנט שלו באמצעות ממשק ניהול נוח ומתקדם עם אפשרויות שונות. השירותים שלנו ניתנים בהתאם לתעריפים, מסלולים וחבילות המפורטים באתר האינטרנט ומסמכים נלווים, ובהתאם למגבלות שונות ומדיניות שאנו מחילים ומיישמים. ההתקשרות איתנו היא דרך אתר האינטרנט. אנו גם מעניקים שירותים נלווים ומשלימים, לרבות הרחבות שונות, כפי שנפרסם מעת לעת בהתאם לתעריפים ותנאים ספציפיים שיימסרו ויצטרפו ויהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

שירותי האחסון שלנו מיועדים כאמור לאתרי תדמית ובלוגים (ו/או לחלק התדמיתי של האתר). שירות האחסון שלנו אינו מתאימים לניהול "מאגרי מידע", ובוודאי אינם מתאימים לאחסון מידע בעל רגישות, דוגמת מידע רפואי, מידע פיננסי, עניינים הנוגעים לצנעת הפרט ועוד, ואף לא נועדו לאחסון ושמירת המידע העסקי שלכם שאינו פומבי. במידה, למשל, שמדובר באתר שמשמש גם כחנות מקוונת אין לבצע סליקה באתר (אלא באמצעות חברות סליקה העומדות בתקנים הרלבנטיים) ואין לנהל "מאגרי מידע", רשימות לקוחות ו"מידע אישי" אודותיהם (כהגדרתו בדין הישראלי) וכו' באתר.

על קצה המזלג:
שירותי האחסון שלנו מיועדים לאתרי תדמית ובלוגים או לחלק התדמיתי של האתר. אל תאחסנו אצלנו "מאגרי מידע", רשימות עם מידע אישי, וודאי לא מידע רגיש.

וודאו שהשירותים שלנו מתאימים לסוג העסק שלכם ולחובות המוטלות עליכם

השירותים שלנו בעיקרם הינם "גנריים", כלומר הם ניתנים במסלולים ומפרטים קבועים, וכפופים למגבלות ומדיניות שאנו מחילים. בהתאם לכך ייתכן וסייגים שונים והוראות בהסכם זה, כמו למשל מידת התאמתו לאתר האינטרנט שלכם ולמידע שבו, רצונכם בביצוע התאמות ועמידה בדרישות ספציפיות, היקף האחריות שלנו לנושאים שונים, וכן האופן בו ננהג לו תתקבל תלונה אודות פעילותיכם, אינן מתאימות לכם, לשירות שהינכם מצפים לקבל ולסוג העסק שלכם.

טרם התקשרות איתנו היוועצו בגורמים משפטיים ומקצועיים על מנת לוודא את חובותיכם וצרכיכם בהיבטים השונים, לרבות בנושא פרטיות ואבטחה, דינים נוספים שייתכן וחלים עליכם, תקנים מסוימים בהם הינכם נדרשים לעמוד, וכיוצא בזה. לא תישמע טענתו של לקוח כאילו השירות שמסופק לו על ידינו אמור לעמוד בסטנדרטים ספציפיים, לרבות התאמות נקודתיות, שאינם מעוגנים באופן מפורש בהסכם זה ו/או במסמכים נוספים שמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, אלא אם כן נעשה הדבר במסמך נפרד ומפורט הנחתם על ידי החברה, בטרם התקשרותו עמה.

בהתקשרותכם איתנו הינכם מצהירים אפוא כי ידוע לכם שהשירותים שלנו, ניתנים כמו שהם, AS IS, עשיתם את המקסימום כדי לבדוק את התאמת השירותים, והתנאים כאמור, לדרישותיכם, ומצאתם אותם מתאימים.

על קצה המזלג:
השירותים שלנו ניתנים במסלולים קבועים מראש וכפופים למאפיינים, תנאים, וסייגים שונים. וודאו שההתקשרות איתנו מתאימה לצרכים הספציפיים שלכם, וגם לדרישות השונות שמציבים הדינים הרלבנטיים לעסק שלכם.

אתרים שעל המידע שבהם חל הGDPR

במידה שבכוונתכם לאחסן אצלנו אתר שפונה ללקוחות אירופאים ו/או לקוחות שאינם ישראלים, התייעצו עם יועציכם המשפטיים באשר לחובות המוטלות עליכם בהיבטים שונים, משום שיש לדברים אלו השלכות, וייתכן וחלות עליכם מערכות דינים שונות, ועליכם לוודא שהשירותים שלנו והתנאים הנלווים, מתאימים לדרישות אלו.

בכל מקרה, אם על האתר שלכם והמידע שבו עשויה לחול הרגולציה האירופאית:  General Data Protection Regulation, הידועה בכינויה: GDPR, או רגולציה זרה אחרת בעלת עקרונות דומים, אזי הינכם מאשרים כי חלק בלתי נפרד מהסכם זה הינו הסכם עיבוד המידע –  DPA (להלן: "”DPA) והוא מסדיר את היחסים בינינו לבינכם בנוגע לעיבוד מידע על ידינו שנמצא אצלכם (למשל אודות לקוחותיכם) ושעשוי להיחשב "מידע אישי" לפי הGDPR.

על קצה המזלג:
אם האתר שלכם פונה ללקוחות אירופאים או זרים בכלל, בחנו עם עורכי דינכם את מידת התאמתנו  לצרכים שלכם, ובכל מקרה המסמך הבא: "DPA" יצטרף להסכם בינינו.

תמיכה וסיוע ללקוחות החברה

אנו מעניקים תמיכה ללקוחותינו, ולאנשי קשר מורשים מטעמם, באמצעות מערכת שליחת בקשות בכתב ("טיקטים") ובאמצעות טלפון (לאחר שנפתח "טיקט"). מוקד התמיכה פועל בימים א' – ה', בין השעות 9:00 ל18:00 והמענה יינתן תוך שעות בודדות לימים ספורים, בהתאם לנסיבות ולעניין. מעבר לשעות והימים האמורים, פועל המוקד במתכונת חירום ומטפל בעניינים דחופים בלבד, ורק באמצעות טיקטים.

במקרים חריגים עשויה החברה להסכים לטפל בבקשות מיוחדות של לקוחות בעניינים של תמיכה וסיוע גם כאשר אין המדובר בנושאים שבאים תחת השירותים שלנו, ואלו יתומחרו בנפרד, טרם תוענק התמיכה.

גיבוי חומרים

אין מערכת החסינה בפני אירועי סייבר ותקלות. לכן יצירת והורדת גיבוי לאתר שלכם ושמירתו במקום נפרד, הינו אחד הדברים החשובים שעליכם לעשות. יבטיח הדבר כי במקרה של אירוע סייבר חמור או תקלה שפגעו במערך הגיבוי שלנו, או תקלה אצלכם, לא יאבדו חומרי האתר.  

לכן פיתחנו עבור לקוחותינו אפשרויות לגבות את האתר כולו בצורה פשוטה ונגישה (בממשק הניהול: "הורדת גיבוי מלא") וחשוב להקפיד על כך בתדירות שמתאימה לאתר שלכם ולניהול הסיכונים ההולם את אופיו. את הגיבויים המלאים עליכם להוריד ולשמור במקום נפרד. דברים אלו הינם חשובים ביותר ולא משנה איזה חבילה ואיזה שירותים רכשתם מאיתנו, לרבות אם רכשתם "כונן גיבוי חיצוני": אל תוותרו על יצירת ושמירת גיבויים מלאים מעת לעת במקום נפרד ובטוח. אם נתקלתם בבעיה כלשהי ביצירת הגיבוי המלא, צוות התמיכה יסייע בידיכם.

באישורכם הסכם זה אתם מאשרים כי אתם מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגדנו בנושא הגיבויים ובכל טענה של אובדן חומרים, וכי ידוע לכם כי הוראה זו הינה יסודית בהסכם זה ובלעדיה לא היינו יכולים ולא היינו מסכימים להציע לכם את השירותים שלנו בתנאים של הסכם זה.

על קצה המזלג:
הקפידו להוריד בתדירות הולמת גיבוי מלא של האתר שלכם ולשמור אותו בנפרד, משום שגם מערכות הגיבוי שלנו עלולות להיפגע.

תשלום

על מרבית השירותים שלנו עליכם לשלם מראש, מידי חודש, והם יתמשכו ויתחדשו כל עוד לא תבטלו את השירותים. על חלק מהשירותים תוכלו לשלם לתקופה ארוכה יותר מראש, ולקבל הטבה מסוימת כמפורט באתר בעת ההזמנה. תשלום עבור שירותים נקודתיים (למשל: סריקות אבטחה, רכישת קרדיט עבור העברות אתרים, שרת לעומסים כבדים לזמן מוגבל ועוד) יבוצע באמצעות חיוב אמצעי התשלום הקיים במערכת, על בסיס התעריף שפורסם באתר האינטרנט או שיימסר ללקוח בעת הזמנת השירות, לפי העניין. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעי אחר שהחברה תאשר מראש ובכתב.

תיעוד שלנו בדבר צריכת השירותים על ידי הלקוח יהווה ראיה מכרעת באשר לביצוע או אי ביצוע התשלומים. אם הינכם סבורים כי החשבון אינו נכון, מדויק, או כי מגיע לכם החזר או זיכוי כלשהו, הנכם רשאים לערער על נכונותו עד לתום חודש ימים מיום שנשלח אליכם.

החיוב עבור שירותי האחסון ועבור שירותים נוספים, מתבצע, כמפורט בכתב ההזמנה ובאתר האינטרנט, כחיוב שקלי ומחושב על בסיס שער המכירה של מטבע הדולר האמריקאי המתעדכן על ידינו כל יום ראשון (ואם אותו יום ראשון אינו יום עבודה, אזי יום ראשון שלאחר מכן, וכן הלאה) בהתאם לשער המכירה המפורסם על ידי בנק הדואר ומופיע באתר האינטרנט שלהם בימי ראשון כאמור (קישור:  https://services.israelpost.co.il/postcurrency.nsf). שער המכירה הקובע לפי הסכם זה הוא "שער המכירה" המופיע בעמודת השערים הימנית בין עמודות השערים ("שער המכירה" המופיע תחת הכותרת "מזומנים – כרטיס מט"ח" הראשונה, ולא השלישית). יצוין כי בימי ראשון לא מתעדכן שער הדולר באתר (חופשת סוף השבוע בעולם) ולכן שער המכירה המופיע כאמור באתר בנק הדואר, הינו של התאריך האחרון בו עודכן השער באתר בנק הדואר. גם חיובים עבור שירותים נוספים שמציעה החברה (למשל: רכישת "קרדיט" להעברות אתרים, סריקות אבטחה, WAF, VPN, שרת לעומסים כבדים ועוד), ייעשו על בסיס החישוב המפורט בפסקה זו.

לכל הסכומים המופיעים באתר האינטרנט או בכל מקום אחר, יש להוסיף מע"מ כדין, שישולם על ידי הלקוח.

על קצה המזלג:
התשלום מתבצע מראש ועל פי רוב מידי חודש, ויתמשך עד שלא תבטלו אותו. החיוב יתבצע בשקלים לפי שער המכירה של הדולר האמריקאי כפי שמופיע באתר האינטרנט של בנק הדואר ביום ראשון. לכל הסכומים יש להוסיף מע"מ שישולם על ידי הלקוח.

איך מבטלים את ההסכם איתנו ואיך סוגרים חבילות

אם וכאשר תרצו להפסיק את ההתקשרות איתנו, עליכם לסגור את החשבון ולאחר שתסתיים תקופת החיוב – אותו חודש (ולא קלנדרי) לא תחויבו יותר, בהנחה שלא נותרו חיובים קודמים שלא פרעתם. אם שילמתם עבור השירות שנה מראש, תזוכו על ייתרת התקופה בניכוי הטבות בתשלום אותם קיבלתם. הזיכוי ייעשה החל מתום אותו חודש (וכאמור – אין המדובר בחודש "קלנדרי", כלומר אם, למשל, רכשתם שירות שנה מראש ביום ה-5 לחודש כלשהו, הזיכוי עבור יתרת התקופה ייעשה החל מ-5 לחודש הסמוך לאחר מועד הביטול). דברים אלו יחולו גם אם תבקשו לסגור רק את אחת החבילות שבחשבון שלכם, ולא את החשבון כולו.

שימו לב להקפיד למלא אחר נוהל סגירת החשבון המופיע בממשק שלכם באופן מלא, וזכרו לדאוג לגיבויים הולמים לפני שאתם סוגרים את החשבון ומסירים את האתרים.  

על קצה המזלג:
תוכלו לסגור את החשבון שלכם דרך ממשק הניהול ומתום אותו חודש לא תחויבו יותר. זכרו לדאוג לגיבויים מלאים לחומרים שלכם לפני שאתם עושים כן.

חבילות שיתופיות

כבעלי חבילה שיתופית ("אישית", "מקצועית", "עסקית") האתר שלכם חולק את משאבי השרת עליו הוא מאוחסן, עם אתרים אחרים. בהתאם לכך, בנוסף למפרט ומגבלות החבילה הספציפית (ובהן מספר אתרים, שטח האחסון, היקף התעבורה החודשית, מספר העברות אתרים ועוד), על השימוש במשאבי השרת השונים להיות סביר והגיוני. חבילות שיתופיות אינן מיועדות, להרצת קמפיינים, עריכות וידיאו, עיבוד מאגרי נתונים מורכבים, וכיוצא באלה פעולות שמטבען צורכות משאבים חריגים (למשל: שימוש במשאבי המעבד ו/או זיכרון RAM ו/או רוחבי פס בהיקפים בלתי סבירים;  הפעלת עשרות חיבורים פעילים ו/או אשכולות ו/או משימות עיבוד, בו זמניות ועוד). מובן כי עליכם גם להקפיד כי האתר שלכם אינו פרוץ ואינו פגיע ולהקפיד לטפל בחולשות ולעדכן את רכיביו השונים במועד.

זכרו כי שימוש בתוספים מסוימים, בנייה לא נכונה של האתר, או ניהול לקוי, עלולים להביא לעומס בלתי מידתי וגם במקרים שכאלה ייתכן שנפנה אליכם ותתבקשו לטפל בעומס שהאתר שלכם יוצר על משאבי השרת או לעבור לחבילה מתאימה. בחלק מן המקרים תוכלו לבצע הרחבה של המשאבים תמורת תוספת תשלום.

חריגה ממשאבי חבילת האחסון, או שימוש בלתי סביר כאמור, יביאו על פי רוב לשדרוג אוטומטי של החבילה, לחבילה גדולה ויקרה יותר עם משאבים מתאימים, או להרחבות משאבים של החבילה הקיימת (כשמדובר בחבילה "עסקית"), על מנת שלא לפגוע בפעילות האתרים. בהתקשרותכם איתנו הינכם מאשרים ומסכימים לכך כי במקרים כאמור תשודרג באופן אוטומטי חבילת האחסון שלכם ותחויבו באמצעות אמצעי התשלום הקיים במערכת. לחברה שיקול הדעת המלא להחליט במקרים מסוימים להפסיק ליתן לכם שירותים, למשל במקרה שבו אינכם משיבים בצורה עניינית לפניות של החברה בעניינים הנוגעים לחשבונכם, והינכם מוותרים מראש כל טענה בעניין זה כנגדנו. 

אם הינכם מתלבטים האם פעילות האתר מתאימה המשאבים המוקצים בחבילות השיתופיות, פנו אלינו מבעוד מועד ונסייע.

על קצה המזלג:
חבילות שיתופיות אינן מיועדות לפעולת הצורכות משאבים חריגים, דוגמת קמפיינים, עריכות וידיאו ועוד.  חריגה ממשאבי החבילה תביא לשדרוג אוטומטי של החבילה לחבילה עם משאבים גדולים יותר ויקרה יותר.

חבילות הVPS

בשונה מחבילות שיתופיות, כבעלי חבילת VPS מוקצה לכם "שרת וירטואלי" עם משאבים המוקצים לכם בלבד לפי מפרט החבילה שנבחרה, וגם עומדות לרשותכם אפשרויות להגדרות ומודולים מסוימים ברמת השרת במסגרת שתיקבע מעת לעת על ידי החברה.

כבעלי חבילת VPS מוטלת עליכם האחריות הבלעדית והמלאה על ניהול וחלוקת משאבי החבילה, ובממשק הניהול עומדים לרשותכם כלים שיסייעו לכם לעקוב אחרי נתוני השירות וצריכת המשאבים. עליכם להתנהל בזהירות והאחריות הנדרשת, לשמור על מרווח בטחון הולם, ולוודא באופן שוטף שמפרט החבילה מתאים לצרכי האתרים שבשרת. זכרו כי משאבי השרת שלכם משמשים בין היתר גם את מערכת ההפעלה וגם את הגיבויים האוטומטים שהינם חלק בלתי נפרד מהחבילה. מובן כי אם תעמיסו על השרת כמות גדולה מידי של אתרים, או תנסו להריץ קמפיינים ולבצע תהליכים שאינם מתאימים למשאבים, עלול השרת לקרוס ועמו כלל האתרים. יתר על כן, לעתים די באתר אחד שאינו בנוי בצורה נכונה כדי לסכן את פעילות השרת כולו ולהביא לפגיעה בפעילות כל האתרים בשרת שלכם ואף להשבתתם. למען הסר ספק יובהר כי למרות שמדובר בשרת וירטואלי המוקצה אך ורק לכם, עליכם החובה להבטיח שהאתרים שבו אינם פרוצים ואינם פגיעים, ובמידה שנתגלו בהם חולשות ופגיעויות, לטפל בדברים באופן מיידי (ואם נמצא על ידינו כי האתר שלכם סובל מפגיעויות וכד', עלול הדבר להביא להכנסת האתר שלכם על ידינו למצב של התגוננות מוגברת במסגרתו יוגבלו גישות שונות לאתר, ובמקרים מסוימים אף להשבתתו).

במידה שיש לכם ספקות לגבי התאמת החבילה לצרכים שלכם, מומלץ לכם שלא לקחת סיכונים ולדאוג למקדם בטחון הולם, בין על ידי שימוש בכונן גיבוי חיצוני, בין על ידי חבילה עם משאבים גדולים יותר. בכל מקרה, בין אם רכשתם כונן גיבוי חיצוני בין אם לאו, חשוב מאד להקפיד ולהוריד גיבויים מלאים של האתרים שבשרת מעת לעת, ולשמור במקום נפרד.

ככל שתבקשו להיוועץ בנציגי החברה בעניינים אלו, הם עומדים לרשותכם.

על קצה המזלג:
בעלי חבילת VPS אחראים באופן בלעדי על ניהול וחלוקת משאבי השרת. חשוב לשמור על מקדם בטחון, כדי למנוע מצב שבו חלילה קרס השרת ופעילות האתרים נפגעה. 

שירותים נוספים

מעת לעת אנו עשויים להציע לכם שירותים משלימים שונים שאינם כלולים בחבילה שרכשתם (למשל: שירות WAF, סריקות אבטחה, VPN, שרתים לעומסים כבדים, כונן גיבוי חיצוני, הרחבות לחבילות ושירותים קיימים, שירותי SEO EDGE), בהתאם לתעריפים ותנאים שיימסרו, ושייצרפו להסכם זה ויהיו בשינויים המתחייבים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. באותה מידה אנו גם רשאים לפי שיקול דעתנו להפסיק להעניק את מתן השירותים.

שמירה על פרטי הגישה לחשבונות ולאתרים שלכם

שמרו היטב על פרטי הגישה שלכם לחשבונות שלכם, לממשקים ולשירותים, ובכלל זה עשו שימוש בסיסמאות חזקות והחליפו אותן מעת לעת. המנעו מלתת את הסיסמא שלכם לאחר, שקלו היטב כל הרשאה שהינכם נותנים לאחרים ואל תשכחו לבטלה בזמן. דברים אלו כולם הינם באחריותכם בלבד. אם הינכם חוששים שחשבונכם נפרץ או כי הושגה גישה לא מורשית לחשבונכם, הודיעו לנו באופן מידי ונשתדל לסייע לכם ככל שביכולתנו.

שימוש בתוספים

ספריית התוספים של וורדפרס מונה עשרות אלפים. ההחלטה באילו להשתמש נתונה לבחירת הלקוח ובאחריותו הבלעדית, ועליכם לבחון היטב ובאופן שוטף כל תוסף שהתקנתם וכל תוסף שאתם מתכננים להתקין, ולהבטיח שהוא בטוח לשימוש, מעודכן, ואינו מחיל חולשות אבטחה.  

משיקולים טכניים בעיקר הנוגעים להשפעת פעילות תוספים מסוימים על המערכות שלנו, האינטגרציה איתן והתנגשויות שונות שעלולות להתרחש, איננו מאפשרים מעת לעת, את השימוש במספר קטן של תוספים (ואין בכך להוות חוות דעת על אותם תוספים כשלעצמם, שבהחלט עשויים להיות איכותיים וטובים). בקישור הבא: https://www.upress.co.il/disallowed-plugins/ מופיעים חלק מהתוספים שאיננו מאפשרים לעשות בהם שימוש. לכל תוסף שבו לא נאפשר לעשות שימוש יש על פי רוב מגוון תחליפים ופתרונות טובים ומומלצים. אנשי התמיכה שלנו עומדים לרשותכם ויסייעו גם בנושאים אלו.

תוספי פרימיום: אנו מאפשרים ללקוחותינו, ללא תשלום, להתקין ולעשות שימוש בתוספי פרמיום מסוימים; עם סיום התקשרותכם איתנו, עליכם להסירם.

על קצה המזלג:
עשו שימוש בתוספים בטוחים ומעודכנים בלבד. כמו כן, מתוך עשרות אלפי תוספי וורדפרס, איננו מאפשרים לעשות שימוש במספר קטן מהם, בעיקר משיקולים טכניים הנוגעים לאינטגרציה בינם לבין המערכות שלנו.

העברות אתרים

כל אחת מהחבילות מזכה את הלקוח בשירות של העברת קבצי אתר ה WordPress (או קבצי אתר HTML ללא מסדי נתונים)  שלו, מהשרת הקודם שלו לשרת של יופרס, או בהעברה ממקום למקום בתוך יופרס. השירות ניתן עבור העברת קבצי האתר בלבד (ללא תיבות מייל והגדרות ורשומות שונות דוגמת MX). מספר ההעברות מוגבל לפי החבילה הספציפית. בחבילות השיתופיות מספר ההעברות הינו בהתאם למספר האתרים אליהם מיועדת החבילה. לדוגמא, חבילה "מקצועית", מקנה זכות לאירוח 3 אתרים, ובהתאם לכך מזכה את בעל החבילה ב3 העברות.  בחבילות הVPS נקוב מספר העברות במפרט החבילה. לדוגמא, חבילת “STANDARD” מזכה את בעליה ב5 העברות, וחבילת “ADVANCED” ב-50.

על העברות נוספות, מעבר למספר שהוקצה ללקוח במסגרת החבילה, עליו לשלם בנפרד באמצעות רכישת "קרדיט", בהתאם לתעריף הקיים באותה העת ויימסר לו (נכון ליולי 2022: סכום בשקלים השווה ל- 50 דולר ארה"ב בתוספת מע"מ עבור "קרדיט" ל5 העברות אתרים. שער הדולר הינו שער המכירה המפורסם באתר בנק הדואר כמפורט בפרק ה"תשלום" בהסכם זה).

האמור לעיל מתייחס לאתרי WordPress (או אתרי HTML ללא מסדי נתונים). העברות של אתרים מסוג אחר טעונות תשלום, בהתאם למאפייני האתר לפי תעריף שיימסר טרם מתן השירות.

על קצה המזלג:
השירות שלנו כולל את העברת קבצי אתר הוורדפרס שלכם משרת הקודם אלינו או ממקום למקום אצלנו. כל חבילה מקנה זכות למספר שונה של ההעברות ללא תשלום.  

הודעות ופרסומות על מוצרים ושירותים נוספים

בנוסף להודעות הנוגעות לתמיכה טכנית ושימושכם בשירותים עצמם ושבאמצעותן נתקשר אתכם ביום יום, מעת לעת נפנה אליכם באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ובהן נעדכן אתכם במה שמתרחש אצלנו, במוצרים ושירותים חדשים, פרסומים הנוגעים לכאלה, ברכות חג שמח ועוד. בהתקשרותכם איתנו הינכם מאשרים לנו לשלוח לכם פרסומים כאמור, אלא אם כן תבקשו מאיתנו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה של הודעות אלו.

איחור בתשלומים

מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לנו, במקרה שבו תאחרו בתשלום כלשהו מעל 14 ימים, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ביטול התשלום על ידי צד שלישי כלשהו, שמורה לנו הזכות, אף ללא מתן הודעה מוקדמת, להפסיק את מתן השירותים באופן מידי, לרבות הסרת האתר משרתי החברה ו/או חסימת גישת הלקוח לממשקים ולתשתית האחסון. באישורכם הסכם זה אתם מצהירים כי איחור או אי פירעון כאמור  הינו הפרה יסודית של הסכם זה ומקנה לנו את הזכות לביטול מידי של ההסכם וחסימה מיידית של גישת הלקוח לממשקים ולתשתית האחסון. באישורכם הסכם זה הינכם מוותרים מראש על כל טענה בעניין זה לרבות הטענה כאילו נגרמו לכם נזקים כתוצאה מהפעולות שביצענו.

בנוסף, ומבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לנו, כל תשלום שלא יתקבל במועד הפירעון הקבוע בחשבון יישא ריבית פיגורים והפרשי הצמדה בשיעור המרבי המונהג בבנק לאומי וכן הוצאות גבייה בשיעור המונהג בבנק לאומי כאמור, החל מהמועד בו היה אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל.

על קצה המזלג:
איחור בתשלום של למעלה מ14 ימים עלול לגרור את סגירת החשבון וביטול השירותים. חובות יישאו ריבית והפרשי הצמדה, ותשלום הוצאות, בשיעורים הנהוגים בבנק לאומי.

אחריותכם המלאה על תכני אתריכם ופעילותם והעברת פרטיכם בעקבות תלונה

אין לנו היכרות עם הפעילות העסקית שלכם, עם התכנים שבאתרים שבחשבונכם ומקורם, ועם האופן שבו אתם ו/או לקוחותיכם מתנהלים. בהתקשרותכם עמנו אתם מאשרים כי אם התקבלה אצלנו תלונה בקשר עם חשבונכם ו/או אתרים שבו, או אם התעורר חשש אצלנו, כי הינכם פועלים שלא בתום לב, בדרך מקובלת, ובוודאי בניגוד לדין, או שהאתר שלכם עלול לשמש לפעילויות בלתי לגיטימיות (בין בידיעתכם, בין שלא בידיעתכם), והאמנו כי זו הדרך הראויה, עומדת לנו הזכות להוריד באופן מיידי את האתר שלכם, או חלקו, או לסגור את החשבון שלכם, לחסום את הגישה שלכם לממשק ולתשתית האחסון, וכן להתנות את המשך מתן השירותים בתנאים שונים (למשל: העברת אישור גורמים מוסמכים, אישור עורך דין, תצהיר ועוד). העובדה שנקטנו בצעדים כאלה, אינה מלמדת בהכרח שפעלתם שלא כשורה או בניגוד לדין, אך איננו ערוכים לבצע בדיקות וחקירות, זה אינו תפקידנו, ועליכם לקחת עניין זה בחשבון לפני שאתם מתקשרים איתנו ומחליטים להשתמש בשירותים שלנו.

תלונות הנוגעות לעניינים הבאים בקשר עם חשבונכם, או חששות כלשהן בקשר לכך, עלולות להביא לנקיטת צעדים לרבות השבתת האתר ואף  ביטולו המיידי של הסכם זה:

פרסומים שיש בהם חשש להפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניין וזכויות אחרות של גורם אחר.

פרסום חומר פורנוגרפי, זנות, הימורים אסורים, סמים מסוכנים

אחסון "אתרי סטרימינג"

פרסום דברים שיש בהם כדי לצאת כנגד שלטון החוק ו/או הסדר הציבורי  ו/או כנגד מדינת ישראל ו/או כנגד הדמוקרטיה

פרסום דברים שמעוררים חשש ללשון הרע, האזנת סתר או פגיעה בפרטיות

שימוש במשאבים שהוקצו לכם באופן המעורר חשש של שיבוש פעילויות, חדירה למחשבים ומערכות או סיוע לפעילויות כאלה.

הפצת דואר אלקטרוני וספאם בניגוד לדין, לרבות שליחת ספאמים באמצעות הודעות טקסט טלפוניות ובהם לינקים לאתרים שלכם.

הענקת שירותים הקשורים לשירותים או המשאבים שהינכם מקבלים מאיתנו באופן המאפשר לאחר להפר את הדין.

אי טיפול באתר פרוץ ו/או סובל מחולשות שונות ו/או וירוסים

שימוש בדומיין זמני (שירות המיועד לצרכי פיתוח בלבד) לכל אחת מהמטרות הללו או מטרות בלתי ראויות אחרות

שימוש בתיבת מייל שקיבלתם מאיתנו לאחד מהדברים המפורטים לעיל.

אם יפנה אלינו מתלונן (לרבות תאגיד) ויטען כי פעילות הקשורה לחשבונכם מעלה חשש לכאורה של פעילות כאמור, או חשש לכל פעילות אחרת שבניגוד לדין – בין במישור האזרחי, בין הפלילי – נהיה רשאים בין היתר למסור לו את שמכם המלא ופרטי ההתקשרות אתכם (לרבות אנשי הקשר וכל גורם הקשור לחשבונכם). זכרו כי איננו ערוכים לביצוע בדיקות וחקירות, זה אינו תפקידנו ולכן אנו רשאים להעביר פרטים כאמור למען תלבנו את הדברים ישירות מול המתלוננים, ולא תסתתרו מאחורינו. באישורכם הסכם זה הינכם מצהירים כי אתם מודעים ומסכימים לכך וכי הנכם מוותרים מראש על כל טענה ותביעה כנגדנו בעניינים שכאלה.

אנו נשתף פעולה עם גורם רשמי שיבקש נתונים הנוגעים לחשבונכם, אתריכם, והתנהלותכם ושלטענתו הפעילות שקשורה לחשבונכם חשודה בביצוע עבירות.

חשוב לנו להדגיש כי גם אם בדיעבד התברר, למשל, כי הטענות כנגדכם (בין שהועלו על ידי גורם רשמי, בין על ידי גורם פרטי, בין במישור האזרחי, בין במישור הפלילי) לא היו מוצדקת, באישורכם הסכם זה אתם מאשרים ומצהירים כי כל עוד פעלנו בתום לב, אפילו טעינו, לא תהיו זכאים מאיתנו לפיצוי מכל סוג שהוא עבור נזק שלטענתכם שנגרם לכם.

על קצה המזלג:
תכני האתרים שבחשבונכם ופעולותיכם השונות, הינם באחריותכם הבלעדית. אם תתקבל תלונה כנגדכם יהיה עליכם לטפל בעניין באופן מיידי וישירות מול המתלונן, ואנו רשאים להעביר את פרטיכם למתלונן למען תלבנו את העניין ישירות מולו. אנו עצמנו רשאים לנקוט בצעדים לרבות השבתת האתר באופן מיידי עד לליבון העניין.

הפעילות של הלקוחות שלכם הינה הפעילות שלכם

בהתקשרותכם איתנו הינכם מצהירים ומתחייבים כי אתם אחראים באופן מלא לכל האתרים שתחת חשבונכם, ולא משנה אם האתר שייך לכם, ללקוח שלכם, או לכל גורם אחר, וכי כל פעולה שנעשית בקשר עם האתרים וחשבונכם נחשבית כפעולה שנעשתה ישירות על ידיכם, על כל המשתמע מכך.

אם, לדוגמא, יטען כנגדנו לקוח שלכם כי האתר שלו קרס לאחר שהמשאבים שבחבילת הVPS שלכם לא הספיקו, אתם כמובן, ולא אנחנו, תהיו אחראים על כך באופן מלא. אם, דוגמא נוספת, יגיש כנגדנו לקוח שלכם תביעה לפיצויו על נזקים שנגרמו לו בהיקף החורג מהפיצוי המקסימלי שניתן לתבוע לפי הסכם זה, אתם תהיו אחראים לכך כלפינו באופן מלא. דוגמא נוספת: אם השבתנו או הגבלנו גישות לאתר מכיוון שלא טיפלתם בחולשות, פגיעויות וכו' הקיימות בו, והלקוח שלכם יטען כלפנו כי נגרמו לו בשל כך נזקים, אתם תהיו אחראים על כך באופן מלא. דוגמא נוספת: אם ייטען כנגדנו גורם כלשהו, כי אתר כלשהו שתחת חשבונכם, מפר את זכויות היוצרים שלו, או למשל כי נשלחות אליו בקשר עם האתר (או באמצעות תיבת מייל שסופקה באמצעותנו) הודעת ספאם, אתם תהיו אחראים באופן מלא לעניין זה ולא תטענו כי האתר אינו שלכם ואינו תחת אחריותכם; אנו נפעל מולכם וכלפיכם בעניין זה כאילו האתר ותיבת הדואר שייכים לכם ובשימושכם.

עליכם להבטיח כי לקוחותיכם כאמור, או כל גורם אחר שהינכם מאחסנים אתר שלו תחת חשבונכם, מודעים ומסכימים לכל ההוראות המפורטות בהסכמים שלכם איתנו לרבות לסייגים השונים שבהם, וכן שהם מתנהלים בהתאם לכך ובאופן ראוי ואחראי. בהתקשרותכם איתנו אתם מאשרים שהוראות ההסכם שלכם איתנו, הינם חלק בלתי נפרד מההסכם שלכם עם כל אותם גורמים כאמור.

על קצה המזלג:
אם בחשבונכם אתרים של אחרים, הבטיחו שהם מסכימים לכל המפורט בהסכם זה ומתנהלים בהתאם, משום שאתם אחראים באופן מלא ובלעדי כלפינו לכל האתרים שבחשבונכם.

מדיניות הגנה ואבטחה ומוכנות לאירועי סייבר

מדיניות ההגנה על המערכות שלנו כוללת שימוש באמצעי אבטחה ברבדים שונים, שמירה על סטנדרטים הולמים לתחום עיסוקינו בשים לב לסוג האתרים אליהם מיועדים שירותינו, וטיפוח תרבות ארגונית המסייעת בצמצום סיכוני האבטחה ומוכנות למקרי קצה. לשם כך אנו משתמשים במגוון פיתוחים פנים ארגוניים בתחום ההגנה וההתאוששות, ובמגוון מוצרי אבטחה של חברות מוכרות. שכבות ההגנה על המערכות המרכזיות שלנו כוללות מערכות ומוצרים שונים, סריקות, ניטורים, אנטי וירוסים, שירותים חיצוניים שונים, ועוד. כחלק מהמערך שלנו אנו מקיימים מנגנון שנועד לסייע בידינו להתאושש בעת קרות אסונות.

חשוב לנו להיות ברורים ולהבהיר שאין באמצעים השונים בהם אנו עושים שימוש כדי להפוך אותנו לחסינים מפני מתקפות ותקלות. למרות שאנו בולמים אין ספור ניסיונות תקיפה, איננו יכולים להבטיח למנוע כל ניסיון למתקפה על המערכות שלנו, אלא רק להשתדל ולעשות מאמצים ניכרים. בהתקשרותכם איתנו הינכם מצהירים על הבנתכם והסכמתכם לכך. לא פחות חשוב, בהתקשרותכם איתנו הינכם מצהירים כי ידוע לכם, ואתם מסכימים לכך, כי בכל מקרה מוגבל הנזק שהינכם רשאים לתבוע מאיתנו למפורט בהסכם זה בסעיפי הSLA, וה"הגבלת אחריות החברה", שניהם מופיעים בהמשך הסכם זה.

למען הסר ספק יודגש כי האמצעים שאנו נוקטים כדי להגן על המערכות שלנו וסטנדרטים ועקרונות הנוגעים להתנהלות הארגונית שלנו (לרבות עמידתנו בתקני ISO מסוימים), אינם מיועדים ואינם מכוונים להחליף את אמצעי ההגנה והאבטחה שעליכם לנקוט כדי להגן על אתרי האינטרנט והמערכות שלכם, ומובן כי אינם יכולים להעיד על התנהלותכם הארגונית. אנו מעניקים לכם תשתית לאחסון האתר וממשק המעניק אפשרויות שונות בקשר לכך, ואילו אתם האחראים הבלעדיים על כל מה שקשור לאופן שבו נבנה האתר שלכם, מנוהל, ומתוחזק (על תוספיו ומרכיביו), המערכות אליהן הוא מחובר, מדיניות האבטחה שלכם, תקנים וסטנדרטים שתחליטו לאמץ, סוג החומרים שאחסנתם באתר והתאמתם למסגרת השירות שלכם, ועוד. דברים אלו  אינם חלק ממסגרת השירות שלנו, אינם באחריותנו ועליכם האחריות הבלעדית על כך. כאן המקום להזכיר כי למרות שאיננו אחראים על אבטחת אתרי הלקוחות עצמן, מעת לעת אנו עשויים להריץ סריקות אבטחה התרות אחר חלק מסוגי החולשות והפגיעויות הקיימים; הממצאים, אם יהיו, ישלחו ללקוחות, לטיפולם המיידי. לעתים נבצע בעצמנו טיפול מיידי בחלק מן הממצאים על מנת לצמצם סיכונים מידיים. בחלק מן המקרים, לפי העניין, ייכנס האתר באופן מיידי למצב של התגוננות מוגברת במסגרתו יוגבלו חלק מהגישות לניהולו, מה שעלול להביא לפגיעה בתפקודו. במקרים קיצוניים יותר, אף יושבת האתר באופן מיידי. כך גם יקרה אם לקוח לא יענה לבקשת החברה לטפל באתר, וישאיר את הממצאים ללא טיפול.

בנספח "אבטחת מידע, עיבוד, פרטיות", המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה תמצאו פירוט ביחס לעניינים אלו.

על קצה המזלג:
אנו מגנים על המערכות שלנו באמצעים שונים ומגוונים, חלקם פרי פיתוחנו, חלקם של אחרים, ומפעילים מערך שנועד לסייע לנו להתאושש מאירועים קשים, אך איננו חסינים מפני אירועי סייבר ותקלות ובוודאי איננו אחראים על האופן שבו נבנה ומנוהל אתר האינטרנט שלכם ועל המערכות שלכם.

אחריותכם על אתר האינטרנט, המערכות, והפעילות העסקית שלכם

כאמור, אתם אחראים באופן מלא ובלעדי על האופן שבו נבנה אתר האינטרנט שלכם, מנוהל, מבוקר ומתוחזק, על כל רכיביו ותוספיו. עליכם לבחן באופן שוטף דברים אלו, לדאוג לסגור כל חולשה שמתגלה, לעדכן את גרסאות רכיבי האתר, וליישם מדיניות הולמת של סיסמאות ושמירה על תחנות קצה ושיתוף אחרים בצורה מבוקרת בדרכי הגישה לניהול האתר. כן יש לזכור שלא לאחסן ולהחזיק באתר חומרים שאינם מתאימים לשירותים (השירותים שלנו מיועדים לאתרי תדמית ובלוגים או לחלק התדמיתי של האתר ולא לניהול "מאגרי מידע", ולא לשמירת מידע בעל רגישות, מידע עסקי סודי וכו'). אנו עצמנו מפעילים כלים שונים כדי לסייע לכם ולהקל עליכם גם בתחום ההגנה על האתר שלכם, אך כלים ואמצעים אלו מוגבלים וחלקיים (ובכל מה שקשור להתראות וכלי בקרה – תלויים גם כמובן באופן שבו תבחרו לטפל בדברים) ולא נועדו להחליף את כל אותם פעולות ואמצעים שעליכם לנקוט כאמור.

אנו מעודדים וממליצים לבחון אמצעי הגנה ושירותי אבטחה שונים הקיימים בשוק, ולדאוג באופן שוטף לדברים אלו, וככל שתהיה לכם שאלה בנוגע לאינטגרציה בין אותה מערכת ושירות לבין האתר שלכם, ננסה לסייע. מעת לעת גם המערכות שלנו עשויות לבצע סריקות המיועדות לאתר חלק מהחולשות והפגיעויות מהן סובלים אתרי לקוחותינו; במידה שיימצאו כאלה, תקבלו על כך הודעה ותתבקשו לטפל בדברים ללא דיחוי. אנו עשויים לטפל בחלק מן הממצאים באופן מיידי על מנת לצמצם סיכונים. לפי העניין, בחלק מן המקרים נעביר באופן מיידי את האתר למצב של התגוננות במסגרתו נחסום חלק מן הגישות לאתר, ונוסיף הגבלות נוספות (מה שעלול לפגוע בפעילותו) ואף במקרים חריגים נשביתו באופן מיידי. אתם תתבקשו בהמשך לכך לטפל בדברים באופן יסודי על מנת שניתן יהיה להחזיר את האתר לפעילות, ללא הסיכונים הקיימים. כמובן שהתעלמות מחולשות ופגיעויות כאמור, עלולה להביא למצב שבו נשבית את פעילות האתר. כך גם ייעשה אם תתעלמו מהודעות הנוגעות לפגיעויות ולא תטפלו בדברים באופן יסודי. נשוב ונדגיש כי סריקות אבטחה שאנו עשויים לבצע, וטיפול בממצאים שייתכן וייעשה על ידינו מפעם לפעם, אינם מיועדים ואינם מתיימרים להחליף את אמצעי האבטחה שעליכם לנקוט ואינם מתיימרים להוות חוות דעת מלאה אודות רמת האבטחה של האתר. דברים אלו, ככל שייעשו על ידינו, נעשים כ"בונוס", מתוך מטרה לסייע לכם ולאנשי האבטחה שלכם, אך לא להחליפם, וגם כמובן כדי לשמור על התשתית והמערכות שלנו.

על מנת למנוע מצב שבו במקרה של מתקפת סייבר או תקלה טכנית, יאבדו לכם חומרי האתר, עומדת לרשותכם מערכת המאפשרת לכם להוריד בצורה פשוטה ונגישה גיבויים מלאים של האתר שלכם, ועליכם האחריות להקפיד על כך ובתדירות בה תבחרו. גיבויים אלו, אותם עליכם לשמור בנפרד מהחשבון ומהאתר שלכם, יאפשרו לכם גם אם במקרה של אסון תרצו להקים את האתר שלכם במקום אחר. עליכם להקפיד על כך משום במקרי קצה גם מערכות הגיבוי שלנו עלולות להיפגע.

כאמור, בנספח "אבטחת מידע, עיבוד, פרטיות", המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה תמצאו פירוט ביחס לעניינים אלו.

על קצה המזלג:
אתם אחראים באופן בלעדי על האופן שבו נבנה ומנוהל אתר האינטרנט שלכם, על רכיביו ותוספיו. בדקוהו באופן שוטף והבטיחו שאין חולשות ופריצות, עשו שימוש באמצעי הגנה טובים וראויים, ואל תשכחו להוריד גיבויים מלאים של האתר מעת לעת ולשמור אותן במקום בטוח ונפרד.

תיקונים ושינויים בתנאי ההתקשרות איתנו

אנו עשויים לעדכן מעת לעת את תנאי ההתקשרות, אך השינויים לא יחולו באופן רטרואקטיבי. אם ידובר בשינויים מהותיים, כמו למשל עדכון של התעריפים, נודיע לכם על כך באמצעות כתובת המייל שמופיעה בחשבונכם או באמצעות הודעה שתישלח אליכם באמצעות מערכת ההודעות שלנו וממשק הניהול. אם בחרתם להמשיך להשתמש בשירותים שלנו גם לאחר העדכון, הינכם מאשרים בכך את הסכמתכם לתיקונים ולא תהיה לכם כל זכות תביעה ו/או טענה בעניין זה כנגדנו.

SLA – רמת השירות – זמינות האתר המאוחסן

סעיף זה מגדיר את היקף את התחייבויותינו ביחס לזמן בו האתר שלכם יהיה זמין לגולשים, ומעגן את הסעד הבלעדי העומד לרשותכם במידה שלא עמדנו בהתחייבותנו ואתר האינטרנט שלכם לא היה זמין לגולשים או נפגעה פעילותו וזמינותו בצורה משמעותית, וביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, ממוני או בלתי ממוני, שנגרם לכם בקשר לכך. חשוב לנו להקדים ולהבהיר כי איננו יכולים להתחייב שלא יהיו מקרים בהם האתר שלכם לא יהיה זמין. לכן, אם אינכם יכולים לקבל עליכם את ההגבלות המפורטות בסעיף, השירות שלנו אינו מתאים לעסק ולאתר שלכם. היכולת שלנו לתת שירותים בתעריפים ובתנאים הקיימים, מבוססים גם על הסייגים והגבלת האחריות שלנו במקרים מסוימים, וכן על הגבלת היקף הפיצוי שניתן לתבוע מאיתנו כמפורט בפסקה זו. 

אנו עושים על מנת שהאתר שלכם יהיה זמין לגולשים באופן שוטף ורציף ככל האפשר ולפחות 99.7% מהזמן, למעט אי זמינות בשל השבתות מוצדקות. "השבתות מוצדקות" כוללות בין היתר: עבודות תחזוקה מתוזמנות שלנו או של ספקים העובדים איתנו; עבודות תחזוקת חירום – תחזוקה המתבצעת ללא התראה ושנדרשת בדחיפות על מנת להגן על השלמות, הזמינות או האבטחה של מערכות שלנו;  אירועים שאינם בשליטתנו (למשל: השבתה של חוות שרתים בהם אנו מאחסנים מערכות שלנו, בעיות אצל צדדים שלישיים נוספים דוגמת ספקיות אינטרנט ועוד); מתקפות סייבר; פגעי טבע ומקרים נוספים של כוח עליון ועוד. "השבתות מוצדקות" כוללות כמובן גם כל השבתה או הפרעה שקשורה לפעולה או מחדל שלכם או של כל גורם הפועל בשמכם או קשור אליכם, לרבות הפרות הסכם, התעלמות מהתראות שנשלחו אליכם, אי טיפול שלכם באתר פרוץ ובעל פגיעויות משמעותיות (לרבות עצם הפעלת אתר, אף בתום לב, המחיל פגיעויות חמורות) חריגה ממשאבי החבילה, שימוש בלתי סביר וחריגה משימוש מקובל בשירותים שלנו (לדוגמא: אם שרת הVPS שלכם נפל מפני שצרך משאבים גדולים יותר מאלו שבחבילה שלכם, האחריות הינה שלכם).

בהתאם ובכפוף לאמור, במידה שהאתר שלכם לא היה זמין לפחות 99.7% מהזמן בחודש נתון, ולא בשל השבתות מוצדקות, תהיו זכאים לזיכוי של 5% מסכום אותו הינכם משלמים לחודש עבור אחסון אותו אתר, בגין כל שעה שלמה של השבתה מעבר לשיעור האמור. על מנת לקבל זיכוי, עליכם לשלוח פנייה מסודרת באמצעות מערכת הטיקטים בתוך 30 ימים מאירוע ההשבתה, ובמידה שהינכם זכאים לזיכוי, תקבלו את הזיכוי בחודש העוקב. בכל מקרה לא יעלה הזיכוי על 100% מהסכום שהינכם משלמים לחודש עבור אחסון האתר. מודגש כי לא ניתן לצבור או להעביר "זיכוי" כאמור, ולא ניתן לדרוש ולתבוע אותו כהחזר כספי, ולא ניתן לדרוש אותו מעבר ללוח הזמנים האמור.

חשוב להדגיש פעם נוספת: המנעו מלהתקשר איתנו ולקבל מאיתנו שירותים אם ניהול הסיכונים הנכון והמתאים לעסק שלכם הינו כזה שאינכם יכולים לקבל כי יש מקרים חריגים בהם האתר שלכם עלול שלא להיות זמין לגולשים, או אם אינכם מוכנים לקבל כי במקרה שבו האתר שלכם לא יהיה זמין לגולשים – הפיצוי לו תהיו זכאים הינו מוגבל כמפורט בסעיף זה. זכרו כי התעריפים והתנאים של ההתקשרות איתנו נקבעו בהסתמך על הגבלות אלו.

על קצה המזלג:
אנו עושים על מנת שהאתר שלכם יהיה זמין לגולשים באופן רצוף, אך איננו יכולים להתחייב שלא תהיינה בכלל השבתות. הסעד והפיצוי היחיד לו הינכם זכאים בגין כל נזק שנגרם לכם, מכל סוג שהוא, הקשור באופן ישיר או עקיף להשבתת האתר, הינה בהיקף, בסייגים ובתנאים המפורטים בסעיף זה שמהווה הסכם SLA בינינו.

הגבלת האחריות והגבלת היקף הפיצוי

כאמור לעיל, השירותים שלנו, וההתקשרות איתנו, כוללים תנאים, מאפיינים, וסייגים שונים ובהתקשרותכם איתנו הינכם מצהירים כי אתם מסכימים ומקבלים אותם כמו שהם AS IS, אחרי שעשיתם את המירב כדי לבדוק את הדברים, התייעצתם עם יועציכם המקצועיים – הן הטכניים, והן המשפטיים, ופניתם אלינו בכתב ובצורה מסודרת לפי ההתקשרות אם היו לכם שאלות.

חשוב לשוב להדגיש כי למרות שאנו משקיעים מאמצים ומשאבים ניכרים במתן שירות איכותי ובסטנדרטים ראויים לתחום פעילותינו, תקלות שונות עלולות להתרחש מסיבות שונות, ולעתים תקלות אלו עלולות לגרום לכם לנזק. הסעד היחיד שהינכם יכולים לתבוע עבור כל נזק, מכל סוג והיקף שהוא, בקשר עם השבתת אתר שבחשבונכם או פגיעה בפעילותו (שנגרמה מכל סיבה שהיא, בין תקלה טכנית, בין אירוע סייבר), מפורט בסעיף הSLA שהינו סעיף יסודי ומהותי בהסכם זה ובלעדיו לא היינו מתקשרים איתכם. לכן, למשל, אם הושבת האתר שלכם או נפגעה פעילותו, ובשל כך הפסדתם לטענתם לקוחות, או עסקאות, או נגרם לכם נזק למוניטין, הנזק המקסימלי והסעד היחיד שהינכם רשאים לתבוע מאיתנו מתואר בסעיף הSLA  כאמור.

במקרה שבו הSLA אינו רלבנטי, כלומר במקרה שבו לטענתכם גרמנו לכם נזק כתוצאה מהפרות חובות ורשלנות שלנו כלפיכם, בלי שהעניין קשור בדרך כלשהי לפגיעה בפעילות האתר שלכם (כלומר לטענתכם גרמנו לכם נזק למרות שהאתר שלכם פעל כרגיל), וכל עוד לא פעלנו בחוסר תום לב, מוגבל הנזק שהינכם רשאים לתבוע מאיתנו לסך התשלום החודשי ששילמתם לנו בחודש שקדם לאירוע הרלבנטי עבור דמי האחסון של אותו אתר.

על קצה המזלג:
שאתם מתקשרים איתנו אתם מאשרים כי אתם מסכימים לכך שהסעד והיקף הפיצוי המקסימלי שהינכם רשאים לתבוע ולהיפרע מאיתנו הוא כמפורט בסעיף זה ובסעיף הSLA.

יישוב סכסוכים יהיה באמצעות בוררות

אנו מקווים שגם שאם יתגלעו בינינו חילוקי דעות ייפתר העניין בצורה הגונה וישירה בינינו. אולם, במידה שחילוקי הדעות לא יפתרו בינינו באופן ישיר, בהתקשרותכם איתנו אתם מסכימים לכך שכל המחלוקות ו/או סכסוכים בינינו לבינכם שיתגלעו בקשר להסכם זה ו/או ביצועו, לרבות לאחר שפסק הלקוח להיות לקוח שלנו או לקבל שירותים מאיתנו מכל סיבה שהיא, יתבררו במסגרת הליך בוררות בפני "המוסד לבוררות עסקית (על שם פרופ' סמדר אוטולנגי)" (להלן – המוסד). אם לא נצליח להגיע בינינו להסכמה על זהותו של הבורר מתוך רשימת הבוררים של המוסד, ימונה הוא על ידי ראש המוסד לבקשת מי מהצדדים.

הבוררות תתקיים בתל אביב במשכן המוסד. על הבורר להיות בקיא בתחום האינטרנט והטכנולוגיה. שכרו של הבורר (לרבות שכרו של הבורר בערעור ככל שיתקיים) ישולם בחלקים שווים על ידיכם ועל ידינו (בלי לפגוע בזכותו של הבורר לחייב בתשלום הוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין). הליכי הבוררות יהיו חשאיים וחסויים. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח – 1968, והתוספות והתקנות שהותקנו מכוחו. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי. על הבורר החובה לנמק את החלטתו. לבורר תהא הסמכות להורות על הטלת סעדים זמניים לרבות להטיל חובת להפקדת ערובה להוצאות ההליכים.

פסק הבורר ניתן יהיה לערעור על פי סעיף 21א לחוק הבוררות. ביקש צד לערער על פסק הבוררות כאמור, יודיע על כך תוך עשרה ימים לצד השני ויגיש בקשה לא יאוחר מ-14 ימים מיום שניתן פסק הבוררות נשוא הערעור לראש המוסד למינוי בורר יחיד להליך הערעור. לבורר בערעור הסמכות להורות על סעדים זמניים, לרבות הפקדת ערובה להבטחת ביצוע פסק הבוררות.

בתי המשפט שבמחוז תל אביב הם בעלי הסמכות המקומית והבלעדית בכל עניין הקשור לבוררות ולכל עניין אחר הקשור להסכם זה.

הוראות אלו מהוות הסכם בוררות בינינו לבינכם לכל דבר ועניין ומשמעות הדבר שהליך הבוררות הינו חובה ולא בחירה.

על קצה המזלג:
יש בינינו "הסכם בוררות" מחייב שמשמעותו הינה כי אם התעוררו בינינו חילוקי דעות ולא הצלחנו ליישב אותן בינינו, ההליך המשפטי יתנהל בפני "המוסד לבוררות עסקית" שבתל אביב, ולא בפני בית משפט.

שונות

 • שלחה החברה הודעה לכתובת הדוא"ל שמופיעה בחשבון שלכם או הודעת sms למספר הטלפון המופיע בחשבון שלכם, תחשב ההודעה כאילו הגיעה אליכם ביום העסקים הראשון לאחר שיגורה בפועל. הינכם מוותרים מראש על כל טענה לפיה שיניתם את כתובת הדואר או את מספר הטלפון כאמור, לא קיבלתם את ההודעה, נציג החברה הטעה אותם להאמין ששלח אותה לכתובת אחרת או למספר אחר ועוד. בהתקשרותכם עמנו ידוע לכם שהאחריות הבלעדית לעדכן את פרטי כתובת הדוא"ל ולוודא שהיא עובדת כנדרש הינה שלכם.
 • כל פעם שהסכם זה נוקב במילים "האתר שלכם" וכדומה, הכוונה כמובן לכל אתר שנמצא בחשבונכם, ולא משנה מי בעליו. אתם כאמור בהסכם זה, מבחינת החברה, הבעלים של כל האתרים שבחשבונכם, על כל השלכות העניין. לכן במידה שהינכם מאחסנים בחשבונכם אתרים של לקוחות שלכם או של כל גורם אחר, זכרו כי כל הוראה שבהסכם זה, על נספחיו וחלקיו השונים, מתייחסת לפי העניין גם לאותם אתרים ולפעילות הקשורה לכך, ועליכם לוודא כאשר הינכם מתקשרים איתם כי הם מודעים לכך, מסכימים לכל תנאי ההתקשרות, ומתנהלים בפועל בהתאם.
 • השימוש בדומינים זמניים, אפשרות הניתנת ללקוחות החברה במסגרת החבילות השונות, הינו לצרכי פיתוח בלבד.
 • בקשת לקוח להתקנת יישומים או מתן שירותים נוספים שאינם חלק מהשירות העיקרי הקיים, במידה שהחברה תודיע על נכונותה להיעתר לה, תהיה כפופה לתשלום נוסף, כפי שיוסכם באופן נקודתי בין הלקוח לחברה.
 • הלקוח ישפה ויפצה את החברה בגיל כל הוצאה ונזק שנגמרו לחברה בשל התנהגות שלא כדין הקשורה לחשבונו ושגרמו לחברה נזקים.
 • הלקוח אינו רשאי להכניס שינויים או תיקונים בהסכם זה, אלא אם כך ניתן לו הסכמה מפורשת בכתב מאת החברה לפני ביצוע השינוי.
 • סעיף הגבלת האחריות והפיצוי המפורטים בהסכם בהקשר לחברה, כוללים את עובדיה, מנהלי, בעלי מניותיה וכל וגרם מטעמה.
 • מובהר ללקוח כי אין לחברה כל אחריות לקבצי האתר, תוספיו, רכיביו השונים, הדרך בו נבנה ומנוהל, תוכנות וחומרות שונות הנוגעות אליו, ולכל דבר נוסף שאינו נוגע באופן ישיר לשירותי התשתית והאחסון המוענקים על ידיה.
 • תוספים, תבניות ורכיבים נוספים שקיבל הלקוח באמצעות החברה במהלך תקופת ההתקשרות יוסרו יוחזרו לחברה עם סגירת חשבונו בחברה.
 • לכל הסכומים המופיעים באתר האינטרנט, ובכל מסמך האחר הנוגע להתקשרות, יש להוסיף מע"מ כדין, שישולם על ידי הלקוח.
 • כל אימת שננקב סכום בדולרים בהסכם זה, באתר האינטרנט, או בכל מסמך נלווה, לרבות על ידי נציג החברה בשיחה עם לקוח, הכוונה היא לחיוב שקלי שנקבע לפי שער המכירה של הדולר המופיע באתר האינטרנט של בנק דואר ישראל בימי ראשון, והכל כמפורט לעיל תחת הכותרת "תשלום".