אתר זה משתמש בעוגיות למטרות שונות, כמפורט במדיניות הפרטיות.

מדיניות פרטיות והגנה על המידע

הגעתם לuPress מקבוצת דרוביט.רייד בע”מ ("החברה", "אנו", "אותנו" או "שלנו"). החברה משמשת כספקית שרותי אחסון אתרים בפלטפורמת WordPress ומספקת שירותים נלווים ללקוחותיה ("לקוחות", "אתה" או "אתם").

במסגרת פעילותה, החברה אוספת, מקבלת ומעבדת נתונים ומידע אודותיכם – למשל כאשר אתם מבקרים באתר האינטרנט המצוי ב-https://www.upress.co.il ("האתר"), משתמשים בשירותינו באמצעות האתר; יוצרים איתנו קשר או באים איתנו במגע דרך האתר (באמצעות ערוץ התמיכה או הצ'ט), דרך רשתות חברתיות, או באמצעות פניה למוקדי השירות או המכירות (ביחד – "השירותים").

במסמך זה אנו מתארים כיצד ומדוע החברה מעבדת מידע אישי, ובפרט:

אנא קראו מסמך זה בעיון, ודאו כי הבנתם את האמור בו וכי אתם מסכימים לו במלואו.

שימוש בשירותים משמעו כי הסכמתם לעיבוד המידע האישי שלכם על-ידי החברה ונותני השירות שלה, כמפורט במסמך זה.

לידיעתכם – לא חלה כל חובה חוקית למסור לנו מידע אישי כלשהו או להסכים לעיבודו. עם זאת, השימוש בשירותים – ויכולתנו להעניקם ברמה גבוהה כרוכים בעיבודו של מידע אודותיכם (כפי שמתואר בהמשך). לכן, אם אינכם מסכימים לעיבוד כאמור – אנא הימנעו או חדלו מכל שימוש בשירותים.

איזה מידע אנו אוספים?

במסגרת השירותים החברה אוספת את סוגי ופרטי המידע הבאים (וככל שמדובר בפרט מידע אשר מאפשר את זיהויו של אדם מסוים – למשל משתמש מטעם הלקוח – כשלעצמו או בשילוב עם סוגי או פרטי מידע אחרים, נתייחס אליו כ"מידע אישי"):

מידע שנאסף או נוצר באופן אוטומטי: כאשר אתה מבקר, משתמש או בא במגע עם השירותים שלנו, אנו עשויים לאסוף פרטים טכניים מסוימים אודותיך או אודות המכשיר והתוכנה שבאמצעותם עשית כן. אנו אוספים או יוצרים פרטים אלה באופן עצמאי, באמצעות הכלים והיכולות שברשותנו, או באמצעות שירותים שמסופקים לנו על-ידי צד שלישי (כמפורט בסעיף 4 להלן), לרבות באמצעות שימוש בקבצי "עוגיות" (קוקיז) וטכנולוגיות ניטור אחרות (כמפורט בסעיף 5 להלן).
פרטים אלה עשויים לכלול (בהתאם לנסיבות ולמידע הנגיש לנו) נתוני מיקום, קישוריות, נתונים טכניים ונתוני שימוש; כתובות IP, רשתות אלחוטיות, נקודות גישה ל-Wi-Fi; מזהה משתמש או לקוח באפליקציה או במערכות החברה; נתונים לא-מזהים בקשר למכשיר, מערכת ההפעלה והדפדפן באמצעותם ניגשת לשירותים; רישומי פעילות, תקשורת וביצועים, לרבות בנוגע לתקלות או "באגים" שחווית במהלך השימוש.

מידע שהתקבל ממך: כשאתה משתמש בשירותינו (כמשתמש מורשה של החברה) תתבקש קודם כל לפתוח חשבון ולספק לנו את המידע הבא: שם, אימייל, סיסמה (מוסתרת ומגובבת), פרטי איש קשר נוסף (אופציונאלי – ככל שאתה מעוניין שאדם נוסף יהווה איש קשר) וכן פרטי כרטיס אשראי (שאינם נשמרים אצלנו למעט ארבעת הספרות האחרונות). פרטים אלו ונוספים (למשל, מספר הטלפון שלך) יתבקשו גם אם תרצה לפנות אלינו בשאלות שונות, לשמוע עוד על השירותים או לקבלת תמיכה טכנית.

מידע על צרכנים ומשתמשי קצה של הלקוח: כאשר לקוח מאפשר לנו גישה למערכותיו (למשל משום שהוא זקוק לתמיכה טכנית כלשהי), אנו עלולים לקבל גישה למידע נוסף, למשל מידע טכני ומידע שייתכן והלקוח מנהל במערכת שלו. אנו מבקשים כי במקרים כאלה, תמנע מלשתף אותנו במידע אישי כלשהו אודות הלקוחות, הצרכנים, הספקים והעובדים שלך. כל שיתוף כזה וכל שימוש בעקבותיו יהא באחריות הלקוח בלבד, איננו מעבדים מידע שכזה ולא נחשב כמעבדים מידע אישי כזה.

מידע מצדדים שלישיים: אנו עשויים לקבל מידע אישי אודותיך מאחרים, למשל אם חבריך לעבודה או מי משותפינו העסקיים מעבירים לנו את פרטיך על מנת שנוכל לפנות אליך בקשר לשירותים.

מהן המטרות שלשמן המידע נאסף?

אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי לצרכי הפעילות העסקית שלנו; על מנת לציית לדינים החלים עלינו; ובהתאם לאינטרסים הלגיטימיים שלנו במתן השירותים, שיווקם, מכירתם, תחזוקתם, הרחבתם ושיפורם, על מנת להבין כיצד נעשה שימוש בשירותים שלנו, להעניק ולשפר את שירות הלקוחות שלנו, ועל מנת לאבטח ולהגן על הלקוחות, הצרכנים והמשתמשים שלנו, על עצמנו ועל כל אדם או גורם אחר.

בפרט, אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי למטרות הבאות:

  • מתן השירותים, לרבות הגשת סיוע ותמיכה ללקוחות ולמשתמשים שלנו;
  • פיתוח, התאמה ושיפור של השירותים שלנו, כמו גם של חווית השימוש שלך, בהתבסס על העדפות, חוויות ובעיות נפוצות או פרטניות;
  • אימות זהותם של הלקוחות שלנו, המשתמשים מטעמם, והמבקרים באתר שלנו, על מנת לאפשר להם גישה מאובטחת לשירותים המיועדים להם ולהגן מפני גישה בלתי מורשית;
  • הפקה והצגה יעילה יותר של פרסומות ותכנים שיווקיים, לרבות פרסום מבוסס הקשר, התנהגות ותחומי עניין, בהתבסס על פעילות הלקוח או המשתמש, העדפותיו, רכישותיו ונתונים אחרים העומדים לרשותנו או לרשות שותפינו העסקיים;
  • הסקת תובנות הקשורות ללקוחות, משתמשים וקהלי היעד שלנו, אשר מאפשרות לנו לטייב ולשפר את פעילות השיווק והפרסום שלנו, ואת השירותים שלנו;
  • יצירת קשר באמצעות הודעות כלליות או מותאמות אישית הקשורות בשירותים (כגון אחזור סיסמה, חיובים, או הודעות תפעול), או באמצעות הודעות שיווקיות (כמו ניוזלטר ועדכונים על מבצעים מיוחדים, שירותים חדשים, אירועים וכו');
  • אבטחת המידע שאנו מעבדים, לרבות בניסיון למנוע או לצמצם את הסיכון להונאה או תרמית, או כל פעילות אסורה או בלתי-חוקית אחרת;
  • יצירת צברי נתונים סטטיסטיים, נתונים לא-אישיים נגזרים או נתונים שעובדו באופן שהפך אותם לאנונימיים או שאינם ניתנים לקישור לאדם שבמקור היו אודותיו (כלומר, שעקב העיבוד הפכו לנתונים שאינם אישיים), בהם אנו או שותפינו העסקיים עשויים להשתמש על מנת לספק ולשפר את השירותים שלנו, בהתאמה; ו-
  • עמידה בהוראות הדינים אשר חלים עלינו.

היכן ולכמה זמן אנו שומרים מידע?

מיקום המידע: החברה שומרת את מערכת ניהול הלקוחות שלה במערכות ושרתים הממוקמים בישראל, בהולנד, בארצות הברית ובקנדה. עם זאת, בהתאם לעניין, החברה וספקי השירות שלה עשויים לעבד ולשמור מידע אישי אודותיך גם במדינות אחרות, ככל וכפי שיידרש לצורך מתן השירותים ולמטרות אשר פורטו בסעיף 2 לעיל.

החברה וספקי השירות שלה מחויבים לנהוג במידע האישי שלך ולהגן עליו בהתאם לאמור במסמך זה ולנהלים המקובלים בתעשייה, וזאת אף אם יתכנו הבדלים בין דיני הגנת הפרטיות אשר חלים בישראל לבין אלה שחלים במדינות אחרות (למשל בארה"ב).

משך שמירת המידע: אנו נשמור את המידע האישי שלך  כל עוד חשבון הלקוח או חשבון המשתמש שלך פעיל ולא התבקשה סגירתו; כל עוד נזדקק למידע באופן סביר על מנת לשמר, לשפר ולחדש את היחסים בינינו ולספק לך את השירותים שלנו; או כל עוד לדעתנו הדבר הכרחי למטרות המפורטות במסמך זה.

כמו כן, המידע האישי יישמר כל עוד הדבר נדרש על פי דין או הסכם שאנו צד לו, או על מנת שנוכל להשיב לפניות, תלונות, חקירות או סכסוכים פוטנציאליים. כך, מידע אישי עשוי להישמר לצורך עמידה בהוראות הדינים החלים על ניהול רשומות, עסקאות והנהלת חשבונות, ועל מנת שיתאפשר לנו להציג הוכחות וראיות בנוגע להתקשרות ולמגעים בינינו או בקשר לשימוש שנעשה בשירותים שלנו, הכל בהתאם למדיניות שמירת המידע שלנו.

אלא אם נקבע אחרת בדין, איננו מחויבים להחזיק במידע האישי שלך לפרק זמן קצוב כלשהו, ונהיה רשאים למחוק אותו באופן מאובטח מכל סיבה שהיא ובכל עת שהיא.

חשוב שתדע שפרטי כרטיס האשראי שלך לא ישמרו אצלנו (להוציא ארבע הספרות האחרונות) והם נדרשים לצורך ביצוע תשלום עבור השירותים. על כן, הם מועברים לצדדים שלישיים עמם אנו עובדים (למשל, חברות אשראי כמפורט בסעיף 4 להלן).

עם מי אנו עשויים לשתף את המידע?

ציות להוראות הדין ובתי המשפט: אנו עשויים לגלות או לאפשר גישה לפרטי מידע אישי מסוימים, או להעניק לרשויות אכיפה או אסדרה או לאיגוד האינטרנט הישראלי גישה למידע אישי, אם נהיה סבורים בתום לב שכך נדרש מאיתנו בצו משפטי (כגון צו חיפוש או הוראת בית משפט) על פי דין, או בדחיפות לשם מניעה או חדילה של פעילות בלתי-חוקית או עוולה אחרת (בין אם אלו התרחשו בפועל או כאשר קיים חשש להתרחשותן).

נותני שירות: החברה מסתייעת בנותני שירות שונים, לצורך ביצוע שירותים משלימים לשירותים שהחברה מעניקה.

מעת לעת עשויה החברה להשתמש בשירותיהם של חברות אבטחת מידע וסייבר, איתור ומניעת הונאות, כמו גם בשירותי ייעוץ משפטי ועסקי (נותני השירות כולם: "נותני השירות"). נותני השירות עשויים לקבל גישה למידע האישי שלך, בהתאם לתפקידם, לשירות שהם נותנים ולמטרה הספציפית שלשמה החברה התקשרה עמם, והם יהיו רשאים להשתמש בהם אך ורק לצורך מטרות אלו.

צדדים שלישיים וגורמים אחרים שהתקשרת עמם: השירותים עשויים לאפשר לך לבוא במגע או להתקשר עם גורמים אחרים, למשל עם שותף עסקי של החברה, או עם כל אתר או שירות חיצוניים שקישור אליהם נכלל במסגרת השירותים. מגעים או התקשרויות כאמור יהיו כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של אותם גורמים, ועל כן יש להקפיד לקרוא ולוודא כי הסכמת לאותם תנאים. מסמך זה חל אך ורק על השירותים שלנו.

הגנה על זכויות ובטיחות: אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך עם אחרים אם נאמין בתום לב כי עלינו לעשות כן על מנת להגן על הזכויות, על הרכוש ועל ביטחונם של החברה, עובדי החברה, נותני השירות שלה, לקוחות, משתמשים, או כל אדם או גורם אחר.

חברות הקבוצה: אנו רשאים לשתף מידע אישי באופן פנימי, בתוך ובין קבוצת החברות שלנו, לשם המטרות המפורטות במסמך זה. בנוסף, אם יחול שינוי כלשהו בבעלות או בשליטה בחברה או באיזה מהחברות בקבוצה, לרבות באופן של השקעה, מיזוג, או רכישה של כלל נכסיה מבחינה מהותית, או אם הדבר יידרש במסגרת גיוס הון או מענק ממשלתי, הקבוצה (או מי מחברותיה) תהא רשאית לשתף את המידע האישי שלך עם הצדדים המעורבים במקרה כאמור, ככל שהדבר נדרש באופן סביר במסגרתו. אם לדעתנו שיתוף כאמור עלול להשפיע באופן מהותי על פרטיותך במידע האישי ששמור אצלנו, נעדכן אותך על כך ועל האפשרויות שיעמדו לך בקשר אליו, בדוא"ל, מסרון או בהודעה בולטת במסגרת השירותים שלנו.

למען הסר ספק, החברה רשאית לשתף את המידע האישי שלך בדרכים נוספות, בכפוף לאישורך המפורש, או אם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין, או אם הפכנו את המידע האמור למידע אנונימי שאינו אישי עוד. אנו רשאים להעביר, לשתף או לעשות כל שימוש אחר במידע שאינו אישי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי שנדרש לכל אישור נוסף.

כיצד אנו משתמשים בעוגיות ושאר טכנולוגיות ניטור?

השירותים שאנו מספקים, וכן כמה מנותני השירות שלנו, עושים שימוש בקבצי cookie"", מזהים אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות המסייעות לנו להעניק, לאבטח ולשפר את השירותים שלנו, להתאים באופן אישי את חוויית השימוש שלך, וכן לנטר ולנתח את הפעילות השוטפת שלנו ושל המשתמשים בשירותים.

קובץ "cookie" הוא קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לצורך איסוף נתונים אודות הפעילות המתבצעת באתר שלנו. קבצי "cookie" מסוימים וטכנולוגיות אחרות משמשות כדי לאחזר נתונים אישיים, כגון כתובת IP.

על אף שאין שינוי באופן הפעולה שלנו בתגובה לסימון "אל תעקוב" (“Do Not Track”) בשדה כותרת ה-HTTP של דפדפן או באפליקציה של טלפון נייד, רוב הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בקבצי cookie, לרבות בחירה האם לקבל קבצים כאלה או לא והאם להסיר אותם. באפשרותך להגדיר ברוב הדפדפנים כי ברצונך לקבל עדכון בגין כל קובץ cookie, או כי קבצים אלה ייחסמו באופן זמני או קבוע.

כיצד נעמוד איתך בקשר?

הודעות שירות ותפעול: אנו עשויים לפנות אליך עם מידע חשוב בקשר לשירותים שלנו ושימושך בהם. לדוגמה, אנו עשויים ליידע אותך (באמצעות כל אחד מהאמצעים העומדים לרשותנו) אודות שינויים או עדכונים בשירותים שלנו, אודות עניינים הקשורים בחיובים, תזכורות, דוחות, הודעות איפוס סיסמה ועוד. חלק מהודעות אלה הכרחי לצורך אספקת השירות, ולא ניתן יהיה לסרב לקבלן, בעוד חלקן האחר נתון לבחירתך והודעתך כי ברצונך להפסיק לקבלן – בהתאם לעניין. בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה, בכתובת info@upress.co.il

דברי פרסומת: אנו עשויים לפנות אליך בהודעות בעלות אופי שיווקי או פרסומי, למשל אודות שירותים חדשים, מבצעים, אירועים, הצעות מיוחדות וכל מידע אחר שלדעתנו עשוי לעניין אותך. הודעות כאמור יימסרו באיזה מהאמצעים העומדים לרשותנו ליצירת קשר (לדוגמה הודעת SMS, דואר או דוא"ל, נוטיפיקציה, פרסומת דיגיטלית, או שיחה קולית), במסגרת השירותים או בכל אתר או פלטפורמה אחרת.

אם ברצונך לסרב לקבל דברי פרסומת כגון אלה, ניתן לעשות כן באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: privacy@upress.co.il או לפעול בהתאם להוראות ל"הסרה מרשימת דיוור", "הפסקה" או "שינוי העדפות דוא"ל" שיופיעו בדברי הפרסומת שיישלחו אליך.

כיצד אנו מאבטחים את המידע?

על מנת להגן על המידע האישי ששמור אצלנו ואצל נותני השירות שלנו, אנו משתמשים באמצעי אבטחה פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים, ונוהגים על פי נהלי אבטחת מידע המקובלים בתעשייה.

עם זאת, חשוב לזכור כי חרף מאמצינו הניכרים בנושא, לא ניתן לאבטח מידע המחובר לרשת האינטרנט באופן מוחלט ואין גורם כלשהו המחזיק נתונים במרחב האינטרנטי שהינו חסין מפני פריצה, מתקפה וכו'. בהתאם, איננו איננו מתחייבים לספק אבטחה מוחלטת למידע שלך המצוי בידינו או בידי מי מנותני השירות שלנו.

כיצד ניתן לממש את זכויותיך במידע?

באפשרותך לבקש, בהתאם לזכאותך לפי החוק (ככל שקיימת), לעיין במידע אישי השמור אצלנו, או לבקש לתקן מידע שאינו עדכני עוד, או לבקש כי נסיר את המידע מהמערכות שלנו, בפניה לדוא"ל privacy@upress.co.il. במקרה הצורך, יתכן שנדרש לפרטים ומסמכים נוספים ממך על מנת שנוכל לאמת את זהותך ולהבטיח כי המידע האישי ייחשף אך ורק לנושא המידע.

האם אנו מעבדים מידע אודות ילדים?

החברה אינה מעוניינת לשמור או לעבד מידע אישי על ילדים שגילם קטן מ-18. בהתאם, אנו לא אוספים ביודעין מידע אישי מילדים או אודותם. אם נגלה שילד עושה שימוש בשירותים באופן שבו נאסף עליו מידע אישי, אנו נאסור על שימוש זה, נחסום אותו ככל שהדבר אפשרי באופן סביר, וננקוט בכל המאמצים על מנת למחוק ללא דיחוי את המידע האישי שנאסף לגביו. אם לדעתך עלול להיות ברשותנו מידע אישי שכזה, אנא צור איתנו קשר בהקדם בכתובת הדוא"ל: privacy@upress.co.il.

עדכונים ויצירת קשר

עדכונים ותיקונים: אנו רשאים לעדכן ולתקן את האמור במסמך זה מעת לעת על ידי פרסום גרסה מתוקנת במסגרת השירותים שלנו. הגרסה המתוקנת תהיה תקפה החל ממועד פרסומה. הודעה מוקדמת בת 10 ימים מראש תינתן אם לדעתנו מדובר בשינויים בעלי השפעה מהותית על פרטיותך, באמצעות אחד מאמצעי התקשורת העומדים לרשותנו, או במסגרת השירותים. לאחר התקופה האמורה, כל התיקונים ייחשבו כאילו התקבלו על ידך ומוסכמים עליך.

יצירת קשר: אם יש לך הערות או שאלות כלשהן בקשר למסמך זה או בכל הקשור לפרטיותך, אנא צור איתנו קשר באמצעות דוא"ל: privacy@upress.co.il.