uPress Monitor

היתרונות שלנו

בדיקות תקינות אתר אוטומטיות מתוזמנות המאפשרות לכם להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לזמינות ותקינות האתר שלכם. אנחנו כל כך בטוחים במוצר שלנו ששילבנו את כלי המוניטור ישירות בתוך פאנל הניהול שלנו.

הכלי מאפשר לכם בקלות להגדיר מוניטור שיסרוק את האתר שלכם 24/7 ויתריע לכם במקרה של נפילה או תקלה, במקביל כמובן שאנו מפעילים מערך ניטור מתקדם על כלל השרתים שלנו בארץ ובעולם, ועושים את הכל על מנת להבטיח פעילות תקינה של המערכת ללא שום תקלות.