SSD Enterprise

היתרונות שלנו

כל השרתים שלנו משתמשים בכוננים מסוג SSD Enterprise המהירים 500x מכונן רגיל. זה מה שעושה את ההבדל, כמו בכל דבר , גם בחומרה של השרתים שלנו אנו מקפידים על הרכיבים המתקדמים והחדישים ביותר ובוחרים בכונני אחסון יוקרתיים אשר מספקים ביצועי שיא.