WordPress מבודד

היתרונות שלנו

כל אתר שמאוחסן בשרתים שלנו נמצא בסביבה מבודדת לחלוטין מהאתרים האחרים על השרת. כך שאין אפשרות לאתר שנמצא בסיכון לסכן אתר או קבצים של אתר אחר.