שיפור מנהל הקבצים

חדשות ועדכונים של uPress

אפשרות חדשה תחת מנהל הקבצים, ניתן לזהות את התבנית עיצוב הפעילה תחת תקיית ה-Themes במנהל הקבצים.