הוספת תאריך עדכון לסקירה הכללית

חדשות ועדכונים של uPress

שדרוג פאנל הסקירה הכללית – תאריך העדכון יופיע בתחתית התיבה

שיפור סקירת אתר כללית