אתר זה משתמש בעוגיות למטרות שונות, כמפורט במדיניות הפרטיות.

הסדר פשרה – ת"צ 53031-05-20

בין הצדדים, אורי פרץ מצד אחד, ודרוביט רייד בע"מ (הבעלים של יופרס), מצד שני, נחתם הסדר הפשרה שנוסחו מצורף בזה, במסגרת ת"צ 53031-05-20.
ההסדר כפוף לאישור בית משפט.