יום כיפור, ט בתשרי, ה'תשע"ט – צום קל וגמר חתימה טובה לכל בית ישראל.

תגית: שיתוף חבילות אחסון

שיתוף חבילות אחסון / אחסון ריסלר

מה זה אומר?   מי הם ריסלרים? אם נתייחס אל uPress כקבלן ולחבילות האחסון כאל פרויקט, ריסלרים הם קבלני המשנה בעצם, העובדים מצד אחד מול הקבלן (uPress) ובצד השני מול…